Skip to content
Reformaten konferens 1

Vår vision

Ett globalt positivt matsystem -  där det är lätt att äta rätt!

Reformaten vill:

  • Göra det lätt för folk att äta rätt.
  • Visa våra ledare att kravet och stödet för ett nytt matsystem finns.
  • Underlätta för företag att bedriva klimatpositiva verksamheter.
  • Underlätta för småskaliga/regenerativa jordbrukare att bedriva gynnsamma/hållbara verksamheter.

  • Att bra mat och hälsa inte ska vara en klass- eller utbildningsfråga.
  • Att Sverige ska bli ett föregångsland och ta ansvar: Maten som säljs och äts här ska ha minimala negativa konsekvenser – här och på andra platser på jorden.
  • Att när politiska belut tas som påverkar livsmedel & mat, ska den sociala och ekologiska aspekten beaktas lika högt som den ekonomiska och utvärderas av oberoende forskare och sakkunniga innan beslut tas.